ФОТОКНИГА

Книги по фотографии и фотоальбомы. Профессионалам и любителям


Фотография: литература книги учебники пособия справочники по фотографии / цифровая фотография / профессиональная фотография / любительская фотография / подарочные фотоальбомы / старые и старинные фотографии

Oldrich Dostal

Ceskoslovenska historicka mesta


   
Orbis Praha, 1974
Страниц: 568
Формат: 210x240
Nikdy si neuvedomujeme mnohost naseho historickeho architektonicke'ho bohatstvi navrsene'ho tisiciletym intenziv-nim vyvojem le'pe nez tehdy, maji-li se Z tohoto bohatstvi vybratjen pfiklady, ktere by ctendfi pfipomenuly a pfi-blizily povahu dochovaniho dedictvi, jeho zvldstnosti i typicnost a kulturni vyznamnost jak pro domdci prostfedi, tak v sirsim evropske'm srovndni. V nevelkem prostoru ceskych zemi a Slovenska v srdci Evropy, v puvabne kulturni krajine - svym pfirodnim prostfedim pfekvapive promenlive a malebne - ve svrchovane mire a v podivuhodne ume-lecke symbidze se podnes uplatnuje takove bohatstvi sidlistnich forem a vysledku architektonicke tvorby z doby romdnske, goticke, renesancni, barokni a take z obdobi klasicismu a romantismu, ze autofi oprdvnene mohli byt neustdle nespokojeni s vysledky sve prdce a pocihvat potfebu dilo znovu a znovu doplnovat a prohlubovat. Navic zkoumdni vyvoje nasi architektury a urbanismu jednotlivych mest i stavebnich celku pfindsi stale nove a...
Категории каталога:
Города. Страны

[ Бестселлеры ]


Фотокалейдоскоп
Фотограф напечатал объектив на 3D-принтере и получает потрясающие фотографии


Фотограф напечатал на 3D-принтере камеру своей мечты


> info@bibliophoto.ru <

Rambler's Top100
КиберГород.Ru - каталог сайтов.